சுற்றுச்சூழல்-ஒரு-பார்வை
October 28, 2018 • 0 Comments சுற்றுச்சூழல் ஒரு பார்வை

சுற்றுச்சூழல் ஒரு பார்வை மனிதனைத் தவிர கிட்டத்தட்ட எல்லா உயிரினங்களுமே சுற்று சூழலுக்கு ஏதாவது ஒரு விதத்தில் சாதகமாக வாழ்ந்து...

Read More
importance-of-trees-tamil-essay
October 5, 2018 • 0 Comments மரங்களின் மகிமை

மனிதன் ஒரு நாளைக்கு மூன்று சிலிண்டர்கள் அளவு ஆக்ஸிஜனை சுவாசிக்கிறான் ஒரு ஆக்ஸிஜன் சிலிண்டரின் விலை 700 ரூபாய் மூன்று...

Read More